СОВЕТИ ВО ПАРТИЈАТА НА ПЕНЗИОНЕРИ

– Совет за образование, наука и култура – Темелко Ристески;
– Правен совет – Спаасе Стојаноски зам. Симеон Ангеловски;
– Совет за екологија и заштита на животната средина – ;
– Економскисовет – Маријана Перковска, зам ;
– Совет за труд и социјална политика – Гоце Милошевски, зам. Слободан
Тошевски;
– Совет за здравство – Димитар Димитриевски;
– Совет за политички систем – Иван Бабановски;
– Совет за родова еднаквост – Виолета Младеновска;
– Совет за одбрана и безбедност – Драги Несторовски
– Совет за земјоделие –

Back to top button
Skip to content