СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

  1. Спасе Стојаноски, Претседател
  2. Сребран Стоичов,
  3. Ружа Јовановска, и
  4. Митко Сандев.
Back to top button
Skip to content