СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

  1. Спасе Стојаноски, – ПРЕТСЕДАТЕЛ
  2. Симеон Ангеловски;
  3. Ефтим Петковски;
  4. Темелко Ристески и
  5. Ленче Павловска.
Back to top button
Skip to content