СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

  1. Спасе Стојаноски, – ПРЕТСЕДАТЕЛ
  2. Симеон Ангеловски;
  3. Ефтим Петковски, и
  4. Темелко Ристески.
Back to top button
Skip to content