НАДЗОРЕН ОДБОР

  1. Јовица Славковиќ, – ПРЕТСЕДАТЕЛ
  2. Славе Кралевски и
  3. Бедри Сали.
Back to top button
Skip to content