НАДЗОРЕН ОДБОР

  1. Јовица Славковиќ, – ПРЕТСЕДАТЕЛ
  2. Славе Кралевски и
  3. Ахмет Ибрахими.
Back to top button
Skip to content