ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА ПАРТИЈАТА

 

Презиме:          ДИМКОВ                                    

Татково име:  НИКОЛА

Име:                  ВАНГЕЛ

Датум и место на раѓање:

27 Јуни 1957, во Скопје

Образование:

Основното образование завршил во Гевгелија,

Средно образование завршил во СУВР Скопје,

Високо образование завршил во на Факултетот за физичка културам

Професионално искуство:

Прво вработување во 1975 година во МВР-СУВР Скопје,

Работни места во кариерата: Полицаец во ПС Центар, полицаец во специјална единица(СЕ) на МВР, командир на СЕ МВР, Инспектор по јавен ред и мир СВР Скопје, Виши инспектор на ОДД. За јавен ред и мир СВР Скопје, Командир на ПС Чаир, Началник на Јавен ред и мир во СВР Скопје, Инспектор по моторни возила СВР Скопје, Началник на Сектор за гранични премини и надзор на државната граница.

Пензиониран 01.01.2006 година.

Потпретседател во спортска стрелачка федерација на РМакедонија 2008-2012 и други ангажмани во спортот.

– Член на иницијативниот одбор за формирање на ПОПГМ од 2012 година,

– Заменик претседател на ПОПГМ 2013-2016,

– Организационен Секретар од 2016 година.

Back to top button
Skip to content