ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПАРТИЈАТА

Презиме:          РИСТОВСКИ                                    

Татково име:    СПИРО

Име:                  КИРО

Датум и место на раѓање:

16 Август, 1961, во Делчево

Образование:

Основно образование завршил во родното Делчево

1 и 2 година гимназија завршил во гимназијата во Делчево

3 и 4 матурирал во Воена гимназија во Белград, (1980)

Техничка воена академија на копнена војска, сообраќаен смер, во Загреб, (1980-1985)

Командно штабна академија (1996-1998)

Курс англиски во Bekensfild, London (2002)

НАТО Одбрамбен колеџ, во Рим (2004)

Интернационален курс, Пекинг, Кина (2005)

Учество на логистички форуми во НАТО седиштето во Брисел:

  • SNLC -Senior NATO logistics conference
  • LSM – Logistics Staff Meeting
  • M&T – Movement and Transportation Groupe
  • SGPLE – Standing Groupe for Partnership Logistics Experts, 3 пати
  • А3/А5 состаноци , 2 пати домаќин

Учесник на повеќе вежби во земјата и странство:

– НАТО/ПзМ вежба „Спасител 97“- Криволак, Македонија,

– НАТО/ПзМ вежба “Кооперативен зафат 98” – Криволак, Македонија,

– НАТО/ПзМ CIS вежба „Combined endevoir“- Германија, ‘98 и ‘99

– НАТО/ПзМ вежба „Камен темелник“  – Криволак, Македонија

– НАТО/ПзМ штабна вежба „Кооперативна поддршка 03“, Австрија

– Национална логистичка командно штабна вежба – „ВОДНО 03“- Скопје, Македонија,

– LOGEX ‘07, Загреб, Хрватска, планирање и организација,

– LOGEX ‘09 Скопје , Македонија, одговорен за планирањето, организацијата и реализацијата.

Промовирања:

Поручник  1986, Капетан 1989, Капетан I класа 1994,

Мајор 1998, Пполковник  2002, Полковник 2006.

Кариера:

(1985-1988) Командир на вод во сообраќајна воена полиција

(1988-1992) Командир на чета во сообраќајна воена полиција

1992            Командир на транспортна чета

(1992-1996) Началник на одделение за движење и транспорт во 1 гардиска бригада

(1996-1999) Офицер за обука во одд. за движење и транспорт во Сектор за лог.на МО на РМ

(1999-2002) Началник на нормативно одделение во сектор за логистика на МО на РМ

(2003-2004) Началник на одделение за движење и транспорт во Г-4/ГШ на АРМ

(2004-2006) Началник на одделение за логистичко планирање во Г-4/ГШ на АРМ

(2006- 2011) Началник на Г-4/ГШ на АРМ, до 2012 год. Советник на НГШ за Логистика,

Пензиониран е 2012 пензиониран, Член на Партијата на Пензионери од 2018 год., Претседател на Здружението на дипломирани НАТО студенти Рим од 2019 год., Член на ИО на здружението Ветерани од Обраната и Безбедноста, Член е на Здружението на воени пензионери.

Активен член на во Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Back to top button
Skip to content